Általános Szerződési Feltételek

A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldalról tartalmat, kép- és hanganyagot, szöveget vagy szövegrészletet másolni, vagy más oldalon vagy fórumon felhasználni csak és kizárólag az oldal tulajdonosa, Nagy Anikó írásos engedélyével lehet.

A weboldal üzemeltetője a WordPress.org

A weboldal tárhelyszolgáltatója a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Az oldal tulajdonosa Nagy Anikó, Kanadában bejegyzett egyéni vállalkozó.

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Nagy Anikó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) képviseletében a www.anikonagy.hu honlapon keresztül ajánlott szakszerű segítő beszélgetés (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az adatvédelmi nyilatkozat.

1. A Szolgáltatás nyújtója

Név: Nagy Anikó, Kanadában bejegyzett egyéni vállalkozó

Székhelye: 369 rue Dollard Sud, Rimouski G5L 6M9 (QC) Canada

Adatkezelő elérhetősége: info@anikonagy.hu  

2. A Szolgáltatás leírása

Szolgáltató www.anikonagy.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül nyújtott személyiségfejlesztő szolgáltatásával cikkeket, letölthető anyagokat és egyéb tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás felhasználóival (a továbbiakban: „Felhasználó”), valamint személyes konzultációra invitálja őket a www.calendly.com időpontválasztó oldalon.

A Szolgáltatás célja, hogy Felhasználók személyisége fejlődjön, mélyebb önismeretre és stabilabb önbecsülésre tegyenek szert, és ezáltal kiegyensúlyozottabb emberi kapcsolatokban élhessenek.

Amennyiben Felhasználó az időpontválaszó oldalon található űrlap kitöltésével jelentkezik egy személyes konzultációra, úgy arra egy videóhívás keretében kerül sor a Felhasználó által kiválasztott időpontban, és döntésétől függően a Skype, Zoom, Messenger vagy Google Meet programok egyikén.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a szerződés tárgyát képezik a Szolgáltató által nyújtott ülések során történő segítő beszélgetések. A szerződés tárgyát képezik a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok, valamint a honlapon keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Nagy Anikó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés Szolgáltató és Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – közötti megegyezéssel, valamint a Szolgáltató által elküldött szerződés kitöltésével és közös aláírásával jön létre.

Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során Felhasználó által megadott adatoknak hiánytalannak és valósággal megegyezőnek kell lenniük. Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valóságnak megfelelnek.

Jelen Szerződés elfogadásával Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. A díjazás mértéke

A Szolgáltató által nyújtott segítő beszélgetés csomagok díjai típusuktól függően 7.000 Ft és 70.000 Ft közötti értéktartományban találhatóak. Felhasználó a személyesen megbeszélt feltételek szerint kedvezményekre lehet jogosult. Szolgáltató a mindenkori árváltozás jogát fenntartja.

6. A megbízási díj teljesítése

Az ülések díjának kifizetése bankkártyás fizetéssel történik a www.stripe.com biztonságos rendszerén keresztül. Felhasználó köteles az általa választott csomag díját a közösen megbeszélt módon és időben kifizetni. A megbízási díj kiegyenlítését követő 15 napon belül Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus úton juttat el Felhasználóhoz. Felhasználó az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

7. Felmondás lehetősége

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a számára elektronikus úton elküldött szerződésben ismertetett módokon kezdeményezheti.

8. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.anikonagy.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett írásos, képi, videós vagy hanganyag Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján Felhasználó felhasználási vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

A weboldalon található anyagok jogosulatlan felhasználása (másolat, átdolgozás, hasonló termék és szolgáltatás létrehozása, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben történő közzététel stb.) esetén a jogsértő az első írásbeli felszólításra 8 napon belül legalább 250 000 Ft díj megfizetésére kötelezhető.

9. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

10. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.